Minggu

Lubabah Al-Muta'abbidah


Ia adalah penduduk Baitul Maqdis, tergolong ahli ma'rifat dan mujahadah.Muhammad bin Rauh mengatakan: Lubabah al-Muta'abbidah mengatakan, "Aku sungguh malu pada Allah Ta'ala, jika ia memandangku sedangkan aku sibuk dengan yang lainNya…"Lubabah pernah mengatakan, "Sepanjang aku tekun ibadah hingga aku bersenayawa dengan ibadah. Jika aku lelah bertemu sesame makhluk, tiba-tiba muncul rasa suka cita mengingat Allah. Bila aku terdorong untuk bicara tentang makhluk, tiba-tiba ada dorongan untuk beribadah kepada Allah, dan khidmah kepadaNya."
"Mohonlah kepada Allah dua hal," kata Lubabah, "Hendaknya Dia ridlo kepadamu, dan menempatkan dirimu di kalangan ahli ridlo, dan kedua, hendaknya bersembunyi deari disebut diantara para kekasihNya."

Tidak ada komentar:

Posting Komentar