Jumat

TAREKAT AHMADIYAH (Syeikh Ahmad Badawi)


Pengasas tareqat ini ialah Sheikh Abu Fatayan Ahmad bin Ali bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakar Al-Badawi. Beliau dilahirkan di bandar Fas pada tahun 596 Hijrah. Semasa berusia 4 tahun, beliau telah berpindah dengan ibu bapanya ke Mekah dan menetap di sana sehingga ibu-bapanya meninggal dunia. Semasa berada di Mekah, beliau telah dapat menghafal Al-Quran dan belajar ilmu dalam Mazhab Imam Syafei. Kemudian beliau pergi ke Mesir dan tinggal di Tanta, iaitu di atas sutuh di sebuah rumah. Pernah beliau tidak menjamah makanan dan minuman selama 40 hari. Keadaannya senantiasa berdiri melihat ke langit sehingga matanya menjadi seperti bara api. Di atas sutuh itulah anak-anak muridnya datang untuk mendengar syarahan khususiah. Beliau wafat pada 675 Hijrah. Tareqat beliau berkembang pesat di Mesir khususnya dan di merata pelusuk negara Islam termasuklah Negara Malaysia.

(Ada 2 tarekat Ahmadiyah, lagi satu dari Syeikh Ahmad Idris yg berasal dari Maghribi, beliau lebih terkenal dengan nama tarekat Idrisiah di timur tengah, tetapi terkenal dengan nama Tarekat Ahmadiyah Idrisiyah di Malaysia )

Wallahu A'lam. Hanya semata-mata limpah kurnia dan rahmat dari Allah Ta'ala.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar